Bilaketa aurreratua

Konparazio-bilaketa

Emaitzak: 22

Antzinateko euskararen nondik norakoak. Egilea(k) GORROTXATEGI, Joakin. , Euskaltzaindia 2008 (1)
...ndu dutenak (gela>bezala), batetik, eta palatalizatu dutenak (zeru>beza- la), bestetik, edo eta latinezko /i/ la...
Arrangoitze eskualdeko euskararen ahoskera. Egilea(k) DUHALDE DE SERRA, Maitena. , Udako Euskal Unibertsitatea 2017 (4)
...ilek u bokala, ezondoko hizkeretan bezain argiki, baina palatalizaturik ere ahoskatzen zutela zioen. Gaur egun epentesihau gorde da...
Maileguak despalatalizaturik edo palatalizaturik ageri dira, hala nola, Espainia, zuaniatu'sendatu' (fr. soi...
...itu ditugu zenbait hitz -ua gorderik edo -ua > -ia palatalizaturik. Arbona eta batez ereArrangoitzeko lekuko zaharrenei -uia, ...
...ak i bokala ondotik /n, l/kontsonanteak ez ditu palatalizatzen (1975: 18). Ezaugarri honi begira, Lapurdiko hizkeren artea...
EUSKALTZAINDIA ekin eta jarrai. Egilea(k) MURUA URIA, Imanol; TORREALDAI NABEA, Joan Mari"JOAN ALTZIBAR". , Euskaltzaindia 2009 (1)
...>dira. Hor da yeismoaren arazoa (mutiya, hiyabete... palatalizatu gabeko muti-la eta hilabete jatorragoen ordez); edo j-ren e...
Erizkizundi irukoitza eta hego-uribeko euskara: azterketa dialektologikorantz. Egilea(k) ULIBARRI ORUETA, Koldo. , Euskaltzaindia 2011 (1)
...aurkitzenda,bertan/t/ eta/d/hotsakere palatalizatzenbaitira(Gaminde2007:38).11Palataltasun indartsuareneremutik...
Izengoitiak Nafarroako oikonimia historikoan. Egilea(k) IÑIGO, Andres. , Euskaltzaindia 2008 (10)
...>, txistukariz hasten den bigarren osagarria maiz palatalizatzen da: Burutxurirena>(txuri>< zuri), Buruxurirena>(xuri
...rarena>(Uritz) forma hartu duena. Batzuetan palatalizatu da, txar>edo xar>forma hartuz: Danborintxarrena>(Erratzu), ...
...>aldaera du lehendabiziko osagaian eta txistukari palatalizatua bigarrenaren hasieran: Danborintxarrena>(Erratzu).
- Okin. Bigarren osagaiaren txistukari palatalizatuarekin: Okintxarra
- Ilun.>Izenondo honen illun>forma palatalizatua dugu oikonimo honen bigarren osagarri: Juanillunenea>(Bera)...
...>Antza denez, sorburu (h)iguñ>aldaera palatalizatua duen oikonimoa: Iguñenea>(Arantza).
- Soil: Sollenea>(Sunbilla), aldaera palatalizatuan oinarritua.
...>dute seguru asko. Korkoil-en forma palatalizatua dugu Korkollenea>(Doneztebe), eta korkotx-en aldaera Korkos...
...igarren osagaia txistukaria denean, batzuetan palatalizatua ageri da: Burutxurirena>(Sorauren), Buruxurirena>(Errotz), ...
- Polit: Politena>(Goizueta), eta forma palatalizatua hartzen duen
Nolako hiztegi batua behar du XXI. mendeko euskaldunak?. Egilea(k) AZKUNE MENDIA, Iñaki; GURRUTXAGA HERNAIZ, Antton; MUJIKA ETXEBERRIA, Alfontso; ETXEBERRIA, Elisabete; BARANDIARAN, Sagrario. , Euskaltzaindia 2008 (1)
...>- ka, hexametro, homotezia, ideografiko, mikrokosmos, palatalizatu, pentametro, prosodia, semiologia, tautologia, teleologia, ...
Pirinioak, ekialdea eta euskal mintzoak. Egilea(k) CAMINO, Iñaki. , Euskaltzaindia 2011 (3)
...a egiten da, baina Amikuzen uk>>dago, ez da palatalizatzen. Peillenek dakarrenez (1992a: 252), badirudi xvi. menderako...
...157), biar- nesak eragina izan duke ü>bokal palatalizatua Zuberoan garatu izanean; Erronkarin garatu ez izanean ere, ...
...it ere ageri dira; hona zein diren: ü>fonema palatalizatua ibarraren iparreko herrietan, -oin>>
Tolosako eta Ataungo hizkerak: hizkuntz bariazioa eta konbergentzia-joerak. Egilea(k) ARIZTIMUÑO LOPEZ, Borja; BÁEZ GALLO, Kontxi. Uztaro, Udako Euskal Unibertsitatea 2010 (1)
...>) eta «-it-» pluralgilea ere batzuetan herskaria palatalizatu gabe (ditue, zitun). Hortaz, badirudi ez dela Tolosan bezai...