Bilaketa aurreratua

Konparazio-bilaketa

Emaitzak: 291

'The Idiot Cycle': gaixotzen zaituenak sendatuko zaituela?. Egilea(k) ZUBIRIA KAMINO, Pello. Argia, Komunikazio Biziagoa, S.A.L 2010 (1)
...>didatenean, zementu fabrikako nagusia buru duen mutualitatean artatuko naute, maitekiro, hori bai.
10/2015 Errege Lege Dekretua, irailaren 11koa, Estatuaren aurrekontuetan aparteko kredituak eta kreditu-gehigarriak ematen dituena eta enplegu publikoaren eta ekonomia suspertzearen arloan beste neurri batzuk hartzen dituena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
...urantzaren lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateetako eta horien erakunde nahiz zentro mankomunatuetako zuzendari...
11/2016 Legea, uztailaren 8koa, Bizitzaren amaierako prozesuan pertsonen eskubideak eta duintasuna ziurtatzeari buruzkoa. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2016 (1)
...Erkidegoan eskaintzen dituzten aseguru-erakunde edo mutualitateei, betiere lege honen xedeari dagokionez.
11/2017 Errege Lege Dekretua, ekainaren 23koa, Finantza Arloko Presako Neurriena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (1)
...tetik, babes-sistema instituzional indartuetan edo mutualitate osokoetan --KredituEEntitateenAAntolamendu,GGainbegiraketae...
2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2006 (1)
...itate sozialak direnean, hau da, fundazioak, mutualitateak, kooperatibak eta babes publikoko araubide bati atxikitako ...
3/2017 Errege Lege Dekretua, otsailaren 17koa, Kirol-jardunean kirolarien osasuna babesteari eta dopinaren aurka borrokatzeari buruzko ekainaren 20ko 3/2013 Lege Organikoa aldatzen eta 2015eko Dopinaren Aurkako Munduko Kodearen bidez sartutako aldaketetara egokitzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (1)
...zentroak, kirolarien elkarteak, kirol-federazioak, mutualitateak eta lagundu nahi duten gainerako entitate publiko zein prib...
3/2017 Legea, ekainaren 27koa, 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (34)
...ehigarria. Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutualitateetako eta horien zentro mankomunatuetako zuzendarien eta gainerak...
Bat. Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutualitateetan zein horien zentro mankomunatuetan zuzendari kudeatzaileek ...
...n xedatutakoaren arabera, Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pen...
...bilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pentsioek, 2011ko abenduaren 31z geroztik eragindakoek, mur...
...aituko dute, eta lege honetan araututa dauden eta Mutualitate Orokor Judizialak kudeatzen dituen prestazio guztietarako s...
...ministrazio Zibileko Funtzionarioen Mutualitate Orokorrak, Mutualitate Orokor Judizialak eta Indar Armatuen Gizarte Institutuak ku...
Gizarte Institutuari eta Mutualitate Judizial Orokorrari kotizatzeko hileko kuotak
...1988 Legearen 42.1.c) artikuluan bildutako Funtzionarioen Mutualitateetako baten Funts Bereziaren kontura izanez gero, edota lege hone...
Horri dagokionez, aipatu mutualitate horien barruan dauden eta osasun-laguntza aseguru-entitatee...
...7ko abenduaren 31ra arte, Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorreko mutualistaren izaera berreskuratzeko (berreskura...
...> pasiboen kuotaren zenbatekoa eta funtzionarioen mutualitateei dagokiena zehazteko, ehuneko 3,86ko eta ehuneko 1,69ko tasa...
...>ez da eragozpena izango Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorreko mutualista izaten jarraitu ahal izateko.
... Legearen 42.1.c) artikuluan adierazitako funtzionarioen mutualitateetako baten funts bereziaren konturakoa izanez gero, minoratzea e...
...du aldatzen Estatuko Administrazio Zibileko Funtzionarioen Mutualitate Orokorrak, Mutualitate Orokor Judizialak eta Indar Armatuen...
...aplikatzearen ondoreetarako, konputagarriak izango dira mutualitateen ondare historikotik edo ondare horri lotutako entitateetati...
...rtzuergoak, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutualitateak eta horien zentro mankomunatuak, eta zuzenbide publikoko be...
Estatuko Administrazio Zibileko Funtzionarioen Mutualitate Orokorrari, Indar Armatuetako
f)Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutualitateek Gizarte Segurantzaren prestazio ekonomikoen kudeaketaren ar...
Beren aldetik, mutualitate horietan sartutako pertsonak, osasun arreta Osasun Sistema ...
... eta ekarpen-tasak --araubidebberezihhoriM MutualitateJJudizialOOrokorrak((MUGEJU)kkudeatzenddu,eekainaren223ko3/2...
Errezeta ofizialaren eredua Mutualitateak ezartzen duena izango da, araudi indardunean ezarritakoa be...
...suko osasun zerbitzuei atxiki zaizkien funtzionarioen mutualitateek kudeatutako Gizarte Segurantzaren araubide berezien titular...
... enpresa edo sozietateetako langileak babesten dituzten mutualitate, montepio edo gizarte-aurreikuspeneko entitateen kasuan, or...
...rtuko dira bakar-bakarrik pentsioen ondoreetarako, eta Mutualitate Orokor Judizialak mutualistak izaten jarraituko dute, eta l...
... 88. artikuluan ezarritakoa ezertan eragotzi gabe, mutualitateetako eta horien zentro mankomunatuetako gainerako langileen orda...
c)Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pen...
107.artikulua. Funtzionarioen eskubide pasibo eta mutualitate orokorretarako 2017rako kotizazioak.
...>ez da eragozpena izango Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorreko mutualista izaten jarraitu ahal izateko.
...giten dira Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutualitateetako nahiz horien zentro mankomunatuetako zuzendari-karguen eta ...
...bilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pentsioak, baldin eta 2016ko abenduaren 31n 1973ko abenduar...
...kusitakoarekin bat, lege hori indarren jartzean mutualitateetako eta horien zentro mankomunatuetako langileek jasotako ordai...
...aren bidez biltzeko aurreikuspenari, futboleko kirol- mutualitateen apustuekin lotuta:
...017an eta Funtzionarioen eskubide pasiboetarako eta mutualitate orokorretarako kotizazioa 2017rako.
...idebberezihhoriAAdministrazioZZibilekoFFuntzionarioenM Mutualitateak((MUFACE)kkudeatzenddu,eekainaren223ko4/2000 Legegintzako Er...
30 urtez amiantoaren eraginpean lanean egon den arrantzale bat hil da. Egilea(k) ERREDAKZIOA. , Euskal Irrati Telebista 2012 (1)
...tu zion, "Mutualiak, Fraternidad eta MC Mutual mutualitateek eta Nuevo San Luis, Beti San Luis, CB eta Boga Boga arrantz...
4/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Balore Merkatuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
...ekoffuntsek,aaseguru-mutuek,ggizarteaaurreikuspenekom mutualitateek,GGizarteSSegurantzarekinllankidetzanddihardutenmmutuekeeta,...
40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (3)
...> eta Gizarte Segurantzarekin elkarlanean aritzen diren mutualitateak, bai eta horien zentro mankomunatuak ere, eta aurreko artik...
...betez Gizarte Segurantzarekin elkarlanean aritzen diren mutualitateek; Estatuaren aurrekontu orokorretan zuzkidura bereizia izani...
...betez Gizarte Segurantzarekin elkarlanean aritzen diren mutualitateak, bai eta haien zentro mankomunatuak ere.
47/2015 Legea, urriaren 21ekoa, Itsasoko eta Arrantzako Sektoreko Langileen Gizarte-babesa arautzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (5)
...kidetza Gizarte Segurantzarekin elkarlanean aritzen diren mutualitateek, enpresa eta elkarteek, fundazioek eta erakunde publiko eta...
...kudeaketa Gizarte Segurantzarekin elkarlanean aritzen den mutualitatearen edo Itsasoko Gizarte Institutuaren eginkizuna izango da, ha...
...> edo Gizarte Segurantzarekin elkarlanean ari den mutualitate eskudunaren medikuntza- zerbitzuek.
...> edo Gizarte Segurantzarekin elkarlanean ari den mutualitateak ordainduko du prestazioa, zuzeneko ordainketaren modalitate...
...> edo Gizarte Segurantzarekin elkarlanean ari den mutualitate eskudunaren medikuntza-zerbitzuek.
48/2015 Legea, urriaren 29koa, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (24)
c)Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pen...
...kusitakoarekin bat, lege hori indarren jartzean mutualitateetako eta horien zentro mankomunatuetako langileek jasotako ordai...
...ide berezi hori Administrazio Zibileko Funtzionarioen Mutualitateak (MUFACE) kudeatzen du, ekainaren 23ko 4/2000 Legegintzako E...
... enpresa edo sozietateetako langileak babesten dituzten mutualitate, montepio edo gizarte-aurreikuspeneko erakundeen kasuan, or...
...1988 Legearen 42.1.c) artikuluan bildutako Funtzionarioen Mutualitateetako baten Funts Bereziaren kontura izanez gero, edota lege hone...
... Legearen 42.1.c) artikuluan adierazitako funtzionarioen mutualitateetako baten funts bereziaren konturakoa izanez gero, murrizketa e...
...>- eta ekarpen-tasak -araubide berezi hori Mutualitate Judizialak (MUGEJU) kudeatzen du, ekainaren 23ko 3/2000 Leg...
116.artikulua. Funtzionarioen eskubide pasibo eta mutualitate orokorretarako 2016rako kotizazioak.
ARMATUETAKO GIZARTE INSTITUTUARI ETA MUTUALITATE JUDIZIALARI
...aplikatzearen ondoreetarako, konputagarriak izango dira mutualitateen ondare historikotik edo ondare horri lotutako erakundeetati...
...bilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pentsioak, baldin eta 2015eko abenduaren 31n 1973ko abendua...
Gizarte Segurantzarekin elkarlanean aritzen diren mutualitateenNone
...Segurantzako lan-istripuen eta lanbide- gaixotasunen mutualitateetako eta horien erakunde nahiz zentro mankomunatuetako zuzendari...
...> pasiboen kuotaren zenbatekoa eta funtzionarioen mutualitateei dagokiena zehazteko, ehuneko 3,86ko eta ehuneko 1,69ko tasa...
...bilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pentsioek, 2010eko abenduaren 31z geroztik eragindakoek, mu...
...016an eta Funtzionarioen eskubide pasiboetarako eta mutualitate orokorretarako kotizazioa 2016rako.
...aren bidez biltzeko aurreikuspenari, futboleko kirol- mutualitateen apustuekin lotuta:
ESTATUKO ADMINISTRAZIO ZIBILEKO FUNTZIONARIOEN MUTUALITATEARI, INDAR
...Bat. Gizarte Segurantzarekin elkarlanean aritzen diren mutualitateetan zein horien zentro mankomunatuetan zuzendari kudeatzaileek ...
...gurantzako lan-istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateetako nahiz horien zentro mankomunatuetako zuzendari-karguen eta ...
...gurantzako lan- istripuen eta lanbide-gaixotasunen mutualitateen araubide juridikoari dagokionez. Aipaturiko ordainsariak ge...
...n ezarritakoaren arabera, Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Berezian sartuta dauden mutualitateen pen...
Gizarte Segurantzarekin elkarlanean aritzen diren mutualitateenNone
...1.4 artikuluan ezarritakoa ezertan eragotzi gabe, mutualitateetako eta horien zentro mankomunatuetako gainerako langileen orda...
5/2015 LEGEA, ekainaren 25ekoa, Euskal Zuzenbide Zibilari buruzkoa. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2015 (3)
...koak irauten du egunotan ere, kofradia, ermandade eta mutualitateetan eta ez da arauketa propio baten objektua izan orain arte.
...lakoak eratzeko erabili bada kofradia, ermandade edo mutualitateen forma tradizionaletatik edozein.
16. artikulua.- Kofradiak, ermandadeak edo mutualitateak.
62,3 milioi euroren diru sarrerak Asepeyorentzat. Egilea(k) EZEZAGUNA. Berria, Euskal Editorea SM 2011 (1)
BILBO. Asepeyo mutualitateak 62,3 milioi euroren diru sarrerak izan zituen iaz Araban, B...
8/2015 Legea, urriaren 15ekoa, Emakume Nekazarien Estatutuari buruzkoa. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2015 (1)
...iztapen nabarmenagatik konpentsazioa eskaintzen duten mutualitateei edo errentak egonkortzeko beste tresna batzuei eta bestelak...
8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (21)
...en ordezko aukera diren gizarte- aurreikuspeneko mutualitateen babes-eremua.
...-aurreikuspeneko mutualitateak, ordezko aukerako mutualitateak, enpresetako gizarte-aurreikuspeneko planak, aurreikuspen-p...
...ko Aseguruaren aplikazio-eremuan sarturik baina Lan Mutualitateen aplikazio-eremuan sartu gabe -edo alderantziz- zeuden langi...
...argoak ezarrita izan dezakeen gizarte-aurreikuspeneko mutualitatean sartzearen alde egiten duten edo egin duten elkargokideak, ...
...gelamenduaren 1. artikuluaren 2. zenbakian babestuta dauden mutualitateetako bat, eta egun hori baino lehen araubide berezian sartu ez b...
...en ordezko aukera diren gizarte- aurreikuspeneko mutualitateen babes-eremua.
...n ordezko aukera diren gizarte- aurreikuspeneko mutualitateek, beren afiliatuei, erabiltzen dituzten banakako kapitalizaz...
...>-fundazioak, montepioak eta gizarte- aurreikuspeneko mutualitateak eta mota guztietako aseguru-entitateak.
... eta elkarte profesionalak; gizarte-aurreikuspeneko mutualitateak; gainerako entitate publikoak, eta, oro har, funtzio publik...
...uten edo egin duten elkargokideak, baldin eta mutualitate hori 1995eko azaroaren 10a baino lehen eratutako bat bada, ...
...orraren funts bereziek eta, halaber, kasua bada, mutualitate orokor horiek ordaindutako pentsioak, bai eta Gizarte Segur...
e)Estatuko Funtzionario Zibilen Mutualitate Orokorraren Funts Bereziak, Indar Armatuen Gizarte Institut...
...> batean baliabide publikoekin finantzatzen diren mutualitate, montepio edo gizarte-aurreikuspeneko entitateek ordainduta...
...akiaren babesean. Interesdunak, eskubidea izanda, kasuko mutualitatean sartzearen alde egiten ez badu, ezingo du hautu hori egin a...
...ahartzaroko eta Baliaezintasuneko Aseguruaren eta Lan Mutualitateen lehengo araubideetan egindako
...ta horretan sartuta badaude aurreko zenbakian aipatutako mutualitateetako batean, alta eskatu beharko dute araubide berezi horretan, ...
...patutako araubide bereziaren ordezko aukera diren mutualitateei ordaintzen dizkieten diru-ekarpenak eta kuotak, araubide ho...
1.Gizarte Aseguru Bateratuen, Langabeziaren eta Lan Mutualitateen lehengo araubideetan eginiko kotizazioak zenbatu egingo dir...
...nts Bereziak, Indar Armatuen Gizarte Institutuaren eta Mutualitate Judizial Orokorraren funts bereziek eta, halaber, kasua bad...
...ru-poliza bat eginda ordaindutakoak, dela haien mutualitateek edo aurreikuspen-entitateek ordaindutakoak, betiere prestaz...
...>; esate baterako, gizarte-aurreikuspeneko mutualitateak, ordezko aukerako mutualitateak, enpresetako gizarte-aurrei...