Bilaketa aurreratua

Konparazio-bilaketa

Emaitzak: 285

'Zilbor hestea etetea'. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2007 (1)
Besteak dioena judiziorik egin gabe, etiketarik jarri gabe, aditzea; estreinako aldiz...
'Ijitoaren jokabidea familiaren balioak baldintzatzen du'. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2006 (1)
...io handikoa den arren, ez da judizio batekin parekatzeko modukoa.
1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, desgaitasuna duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari buruzko Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2013 (1)
....  Lege honetan ezarritako defentsazko, arbitrajezko eta judiziozko neurriak 63. artikuluan aurreikusten diren egoeretan aplika...
1/2017 Errege Lege Dekretua, urtarrilaren 20koa, Kontsumitzaileak Zoru Klausuletatik Babesteko Presako Neurriena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (2)
4.artikulua. JUDIZIOKO KOSTUAK.
Fase judizialerako, judizioko kostuen inguruko neurriak ezartzen dira bi gauza errazteko:...
10/2015 Lege Organikoa, irailaren 10ekoa, Iruzur fiskalaren arloan emandako epaietan dagoen informazio jakin baterako irispidea eta haren publikotasuna arautzen dituena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (3)
...entzat edo kondenatuarentzat; hartara, ahozko judizioaren publikotasuna, batzuetan, zama gehigarri zaio akusatuari, a...
...ten berez zehapen-izaerarik akusatua ahozko judizioan nahitaez egon beharra eta ahozko judizioaren publikotasuna ...
...ozko judizioan nahitaez egon beharra eta ahozko judizioaren publikotasuna bera erregulatzen duten arauei; aitzitik, pri...
19/2017 Errege Lege Dekretua, azaroaren 24koa, Oinarrizko ordainketa-kontuena, ordainketa-kontuen lekualdatzearena eta komisioen konparagarritasunarena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (3)
Bigarren xedapen gehigarria. Judizioz kanpo erreklamatzeko prozedurak. Xedapen iragankor bakarra....
Bigarren xedapen gehigarria. Judizioz kanpo erreklamatzeko prozedurak.
... onuradunei, banku-zerbitzuak ematen; eta gatazkak judizioz kanpoko erreklamazioen bitartez ebaztea.
2,2 milioi preso Romney-Obama lehiari begira. Egilea(k) ZUBIRIA KAMINO, Pello. Argia, Komunikazio Biziagoa, S.A.L 2012 (1)
... 2,2 milioi jende espetxeraturik, epaia betetzen edo judizio zain. Duela 30 urte baino %500 gehiago. Presondegiak jendez...
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
judizioak, non eta ez diren prozedurari amaiera ematen dion administr...
4/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Balore Merkatuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
...>moduz non batez besteko bezero txikizkari batek judizio oinarritu bat eman ahalko duen tresna horretan eragiketa ba...
42/2015 Legea, urriaren 5ekoa, Prozedura Zibilaren urtarrilaren 7ko 1/2000 Legea erreformatzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (62)
...> froga-proposamenaren minuta idatziz aurkeztea judizio arruntaren aurretiazko entzunaldian, hargatik eragotzi gabe...
Lehenengo xedapen iragankorra. Hitzezko judizioak eta beste prozesu batzuk.
... ahal izango du beharrezko deritzola aditua judizioan edo ikustaldian egoteari, egindako irizpena hobeto ulertzek...
...arrantzi bera eman behar zaio hitzezko judizioko konklusioen izapidearen erregulazioari, izapide hori bidezk...
...>denean izapidetzen ari diren hitzezko judizioak eta legearen eraginpean geratzen diren gainerako prozesuak ...
1.) Hitzezko judizioetan, haren zehaztapena muntagatik egin denean eta hark 2.000 eu...
...itegiari eskatuko dio hirugarrenari jakinaraz dakiola judizioa ebazkizun dagoela. Eskaera demandari erantzuteko emandako e...
«1. Judizioko agerraldia prokuradorearen bidez egingo da, zeinak Zuzenbid...
...>dute, 438. artikuluan eta hurrengoetan hitzezko judiziorako aurreikusitako izapideei jarraituz.
...en artean lotura badago. Errekonbentzioa onartuta, judizio arruntean aurreikusitako arauen bidez eraenduko da, hari er...
...okortu da. Horrek berekin ekarri du hitzezko judizioaren izapidearekin zerikusia duten xedapen guztiak egokitzea, or...
...abeko epai bidez amaitu behar duten hitzezko judizioetan.
...erako zitazioa egingo die interesdunei; hitzezko judiziorako aurreikusitakoarekin bat jarraituko dute izapideek.
...ez epaituko, ezta partzialki ere, geroagoko judizio arruntean eman daitekeen epaia.
4.Hitzezko judizioetan ez da onartuko akzio-metaketa objektiboa, salbuespen hauek ...
...rabakitzen denean; hartara, judizio biek judizio arruntaren izapideetatik jarraituko dute, eta auzitegiak me...
«2. Uziaren muntak hitzezko judizioarena berarena gainditzen ez duenean, idazkari judizialak dekretu...
...r, alegazioen preklusioaren eta auzibitartearen gaian judizio horretarako xedatutakoa.
...ai eta informazioa ere bitartekotzara edo gatazkak judizioz kanpo ebazteko beste bide batzuetara jotzeko aukerari buruz...
...rrezkoa den irizpenak egin dituzten adituak judizio edo ikustaldi horretara bertaratzea, 337. artikuluaren 2. z...
...o idazkietan, hurrenez hurren; hitzezko judiziorako aurreikusitakoarekin bat jarraituko dute izapideek.»
...> metatzea erabakitzen denean; hartara, judizio biek judizio arruntaren izapideetatik jarraituko dute, eta ...
...kzio-metaketa, betiere, kasu orotan, hitzezko judizioa bidezkoa bada.
...ez epaituko, ezta partzialki ere, geroagoko judizio arruntean eman daitekeen epaia.
...erdiek ekarriko dituzte, aurkakoei helarazteko, judizioa edo ikustaldia egin baino bost egun lehenago gutxienez, eta...
...ez, dela diruzko balorazioari dagokionez, hitzezko judizioetarako ezarritako izapideen bitartez bideratuko da kalte-galeren l...
2.Demandatua agertzen ez bada ere, judizioa egin egingo da.»
...aman daitezela hitzezko judizio metatuaren jardunak, judizio arrunterako aurreikusitako izapideekin jarrai dezan.»
...n eta prokuradorearekin jarduten ez den hitzezko judizioetan, demanda labur bat formulatu ahal izango du demandatzaileak...
...do kontratuzko epea bukatzeagatik finka utzarazteko judizioak direnean, erreklamatzen den zenbatekoa kontuan hartu gabe. ...
...en batean graduduna izan beharko baitu eta judizioaz arduratzen den auzitegian bere lanbidean aritzeko gaitutako...
...ra egin ahal izango du auzitegiak hitzezko judizioa izan eta alderdiek ikustaldian eskatzen dutenean aditu-izen...
...earazlearen aurka zuzenduko da beti, eta hitzezko judizioaren bideetatik bideratuko da.»
...bakietan xedatutakoa ez da aplikatuko demanda edo judizioan lehenengo agerraldia ekar dezakeen beste edozein idazki hel...
«2. Demandaren erantzunagatik edo judizio aurreko entzunaldian alegatutakoagatik eta eskatutakoagatik...
...orabehera, judizio aurreko entzunaldian edo hitzezko judizioko ikustaldian aurkeztu ahal izango ditu auzi-jartzaileak auzi...
...e erabaki ahal izango du auzitegiak adituak judizioan edo ikustaldian egon daitezela, aurreko artikuluaren 2. zen...
...akoa aplikatuko da. Kreditu horren munta hitzezko judiziorako zehaztutakoa baino handiagoa bada, auzitegiak alegazio hori...
Gainerako hitzezko judizioetan errekonbentzioa onartuko da, betiere hitzezko judizioaren b...
...ioetan errekonbentzioa onartuko da, betiere hitzezko judizioaren bidezkotasunik eza ez badakar eta errekonbentzioaren uzien ...
...lertuko da ez dagoela eskubide prozesalen galerarik judizio arrunt bat eta hitzezko judizio bat metatzea erabakitzen de...
«1. Lekukoei, adituei eta judizioan alderdi izan gabe bertan esku hartu behar duten beste perts...
Hitzezko judizioetan, hurrengo ataleko arauen bidez arautuko da auzitegi berean ...
... egokitzea, orobat bere erregulazioan hitzezko judiziora jotzen duten prozesuak, Arbitrajeari buruzko abenduaren 23k...
...salen galerarik judizio arrunt bat eta hitzezko judizio bat metatzea erabakitzen denean; hartara, judizio biek judi...
...erako zitazioa egingo die interesdunei; hitzezko judiziorako aurreikusitakoarekin bat jarraituko dute izapideek.
...>gabe. Bi alderdiak agertzen badira, hitzezko judiziorako aurreikusitakoaren arabera egingo da ikustaldia, eta bidezk...
...>, hamar eguneko epean idatziz erantzun diezaion judizio arrunterako xedatutakoarekin bat etorriz. Emandako epean de...
...ra hiri-finkaren utzarazpena eskatzen den hitzezko judizioak; haietan, hurrengo bost eguneko epean emango da epaia, eta,...
...gibideak edo azalpenak ematearen ondoreetarako aditua judiziora edo ikustaldira bertaratzea beharrezkoa dela uste badute ed...
...dadila eskatu ahal izango dute, eta hitzezko judizioetarako aurreikusitako izapideei jarraituko zaie.»
3. Judizio arruntean, entzunaldian baimendutako alegazio edo uzi osaga...
1.Hitzezko judizioa demanda bidez hasiko da, judizio arruntarenak berarenak dir...
«3. Hitzezko judizioan, demandatuak demanda-erantzunean aurkaratuko du munta edo m...
«3. Aurreko zenbakietan xedatutakoa gorabehera, judizio aurreko entzunaldian edo hitzezko judizioko ikustaldian aur...
1.Hitzezko judizioa demanda bidez hasiko da, judizio arruntarenak berarenak diren edukiarekin eta formarekin, et...
1.) Hitzezko judizioak, haren zehaztapena muntagatik egin denean eta hark 2.000 eu...
... aprobetxatuta, aldaketa batzuk sartu zaizkio hitzezko judizioaren erregulazioari, helburutzat hartuta benetako babes judizial...
...unera arte atzera eraman daitezela hitzezko judizio metatuaren jardunak, judizio arrunterako aurreikusitako iza...
«441. artikulua. Kasu bereziak hitzezko judizioaren hasierako izapideetan.
2.) Judizio unibertsaletan, agerraldia kreditu-tituluak edo eskubide-ti...
... ebazpenak aurkaratzeari buruzko intzidenteetan, eta judizioaren aurretik urgentziazko neurriak eskatzen direnean.
5/2012 Errege Lege Dekretua, martxoaren 5ekoa, auzi zibil eta merkataritzazkoetako bitartekaritzari buruzkoa. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2012 (2)
...> bitartekaritzaren xedearen gainean akzio judizialik edo judizioz kanpokorik aurkeztu elkarren aurka.
...>ahalegina egingo dute alderdiek, jurisdikziora edo judizioz kanpoko beste irtenbide batera jo baino lehen. Klausula hor...
5/2012 Legea, uztailaren 6koa, auzi zibil eta merkataritzazkoetako bitartekaritzari buruzkoa. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2012 (2)
...artean, alderdiek ezingo dute ekintza judizialik edo judizioz kanpokorik gauzatu gainerako alderdien kontra, xedeari dago...
...>ahalegina egingo dute alderdiek, jurisdikziora edo judizioz kanpoko beste irtenbide batera jo baino lehen. Klausula hor...
5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
... duelakoan, auzipetzeko autoa nahiz ahozko judizioa hasteko autoa eman denean haren aurka.
7/2017 Legea, azaroaren 2koa, Espainiako ordenamendu juridikoan Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko maiatzaren 21eko 2013/11/EB Zuzentaraua �kontsumo-arloko auzien ebazpen alternatiboari buruzkoa� txertatzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (13)
...30eko 98/257/EE Gomendioa, kontsumo-arloko auziak judizioz kanpo ebazteko ardura duten organoei (ebazpena proposatzen ...
...mantenduko du kontsumo-auzien ebazpen alternatibo edo judizioz kanpokoaren arloan. Horrek ez du galaraziko jarduera bera d...
...rko du, ezertan eragotzi gabe kontsumo-auzien judizioz kanpoko ebazpenaren arloan aplikatu beharreko araudiari jar...
...e horiek kontsumo-auziak bide alternatiboetatik edo judizioz kanpo ebazteko prozedura independente, inpartzial, garden, ...
...o gisa, kontsumo-arloko auzien ebazpen alternatiboak judizioz kanpoko ebazpen erraza, azkarra eta eskuragarria lortzeko b...
... eta enpresaburuek jarraitzen dute ezagutu gabe judizioz kanpoko errekurtso-bideak zeintzuk diren. Hori, zalantzarik...
...000ko maiatzaren 25eko Ebazpenean (Kontsumo-auziak judizioz kanpo ebazteko ardura duten organo nazionalen Erkidegoko sa...
...«Deklinatoriaren bidez, demandatuak eta sustatutako judizioan alderdi legitimo izan daitezkeenek salatu ahal izango dute ...
...o aipamenik egiten publizitate-gaietako erreklamazioak judizioz kanpo ebazteko sistemei buruz -Espainiako ordenamendu jurid...
Gaiaren garrantziaz jabeturik eta auziak ebazteko judizioz kanpoko mekanismoen gutxieneko kalitate-betekizunak ezartze...
...n ebazpen alternatiborako entitate horien bitartez auziak judizioz kanpo ebazteko mekanismoetara eta horien prozeduretara jo a...
...mendioa, kontsumo-arloko auziak adostasunez ebazteko judizioz kanpoko organoei aplikatu beharreko printzipioei buruzkoa.
Era horretara, auziak ebazteko judizioz kanpoko sistemei eskatu beharreko betekizunak beti lege-ara...
8/2012 Errege Lege Dekretua, martxoaren 16koa, turismo-ondasunak txandaka aprobetxatzeko kontratuei, iraupen luzeko opor-produktuak eskuratzeko kontratuei, birsaltze-kontratuei eta truke-kontratuei buruzkoa. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2012 (6)
...ntsumoko arbitraje-sistemara edo gatazkak konpontzeko judizioz kanpoko beste sistema batera atxikitzen bada; dena den, sis...
20. artikulua.  Judizioz kanpoko erreklamazioa.
...Kontsumitzaileari eman beharreko informazioa eta judizioz kanpoko erreklamazioa.
... kontsumitzaileak hura indargabetu ahal izango du judizioz kanpo, kontratu osagarriaren parte den enpresariari jakinar...
20. artikulua.  Judizioz kanpoko erreklamazioa.
...Kontsumitzaileari eman beharreko informazioa eta judizioz kanpoko erreklamazioa 18. artikulua.  Kontsumitzaileari ema...