Bilaketa aurreratua

Konparazio-bilaketa

Emaitzak: 273

'Zabaltegi-Bitxiak': nazioartean arrakasta izan duten 12 film. Egilea(k) ERREDAKZIOA. , Euskal Irrati Telebista 2010 (1)
...eko aukera izango dute; film irabazlearen Espainiako inportatzailearentzat 70.000 euro eskaintzen dituena. Bigarren saria, 35.000 euro...
'Niretzat izugarri garrantzitsua da ikerketetan hasieratik hartzea aintzat alderdi etikoa'. Egilea(k) GALARRAGA AIESTARAN, Ana. Elhuyar Zientzia eta Teknologia, Elhuyar Fundazioa 2010 (1)
...ak, animalien ongizatea, aniztasun biologikoa, herrialde inportatzaile eta esportatzaileak... www.eursafe2010.es webgunean dago in...
1/2016 Legea, apirilaren 7koa, Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzkoa. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2016 (3)
...n eta fabrikatzaileak, ekoizleak, banatzaileak, inportatzaileak edo saltzaileak zuzenean eman edo banatzen badu.
...n eta fabrikatzaileak, ekoizleak, banatzaileak, inportatzaileak edo saltzaileak zuzenean eman edo banatzen badu.
...hausteak egonez gero, makinaren fabrikatzailea, inportatzailea, hala badagokio, banatzailea eta makinaren ustiatzailea iza...
15 film, Zabaltegi-Zuzendari Berriak sailean. Egilea(k) ERREDAKZIOA. , Euskal Irrati Telebista 2010 (1)
...90.000 euro jasoko ditu zuzendariaren eta Espainiako inportatzailearen artean banatzeko. Sari hau munduko garrantzitsuenetakoa da ...
17/2017 Errege Lege Dekretua, azaroaren 17koa, Tabakismoaren aurkako osasun-neurriei buruzkoa den eta tabako-produktuen salmenta, horniketa, kontsumoa eta publizitatea arautzen dituen abenduaren 26ko 28/2005 Legea aldatzen duena Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko apirilaren 3ko 2014/40. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (4)
...erretzeko belarrez egindako produktuen fabrikatzaileei, inportatzaileei eta, kasua bada, banatzaileei komunikazioaren eta erregistr...
...retzeko belarrez egindako produktuen fabrikatzaile eta inportatzaileek produktu horien aurkezpenari eta merkaturatzeari buruz erre...
...retzeko belarrez egindako produktuen fabrikatzaile eta inportatzaileek informazioa emateari buruz erregelamenduz ezartzen diren be...
...retzeko belarrez egindako produktuen fabrikatzaile eta inportatzaileak erregistratzeari buruz erregelamenduz ezartzen diren beteki...
2014, ikatzaren iraungitze data. Egilea(k) ARANBURU, Iker. Berria, Euskal Editorea SM 2010 (1)
Kontsumoa. Europako Batasuna ikatz inportatzailea da, ekoitzi baino ehun milioi tona petrolio baliokide gehia...
3/2017 Legea, ekainaren 27koa, 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (5)
aplikatzen da, inportatzaile bakoitzak 60.000 tonatik gora duenean.
a) berariazko baldintza aplikatzen da, inportatzaile bakoitzeko urteko gutxieneko zirkulazio metatua 30.000 tona...
soilik ematen zaio hobaria, inportatzailea/esportatzailea bat bera
soilik ematen zaio hobaria, inportatzailea/esportatzailea bat bera
Inportatzaile/Esportatzaile batek urteko 325.000 tona gainditzen
7/2006 Foru Legea, ekainaren 20koa, Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteari buruzkoa. Egilea(k) NAO. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, Nafarroako Gobernua 2006 (3)
...penak, indarra duen legerian ekoizle, ontziratzaile, inportatzaile, banatzaile eta hornitzaileei ezarritako baldintza eta bete...
...itatean ageri den enpresak edo sozietate-izenak, inportatzaileakkedoolehenbizikoomerkaturatzaileak..
...ainbat subjektuk esku hartzen dutenean ekoizle, inportatzaile, banatzaile, xehekari edo bestelakoogisa,,bakoitzakkerantzu...
9/2017 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 26koa, Europar Batasuneko zuzentarauen transposizioa egiten duena finantza-, merkataritza- eta osasun-eremuetan eta langileen lekualdatzeari buruzkoan. [2017/12/18an zuzendutako itzulpena]. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (66)
...ko ehun-establezimenduei, ehun-establezimendu inportatzaileei eta ehun eta zelulak erauzteko eta aplikatzeko zentro edo u...
...katzeak, hala nahi badute, ehun-establezimendu inportatzailearen ikuskatze-esparruaren barruan. Klausula horrek, halaber ehu...
...skatzen diotenean, --ehun-establezimendui inportatzaileaiizatekoaaurrekobbaimen-eskaeretanaaurkeztueezbbadu--seskatz...
Ehun-establezimendu inportatzaile batek hirugarren herrialde bateko hornitzaile batekin zelul...
...rol neurriak aplikatuko dituzte ehun-establezimendu inportatzaileetan eta hirugarren herrialdeetako jarduerei dagokienez; horreta...
...hun-establezimendu gisa edo ehun-establezimendu inportatzaile gisa baimena eskatzeko aurreko eskaeretan eman ez badu, hon...
Ehun-establezimenduek, ehun-establezimendu inportatzaileak barne, honako hauek bete beharko dituzte:
...iokideak direla bermatzeko. Ehun-establezimendu inportatzaile jakin baten bi ikuskatzeen arteko tartea ezingo da izan bi ...
Ehun-establezimendu inportatzaileen eta haien hirugarren herrialdeetako hornitzaileen arteko id...
...hun-establezimendu gisa edo ehun-establezimendu inportatzaile gisa baimendu diren ehun-establezimendu inportatzaileen kas...
...>ere, agintaritza eskudunek ehun- establezimendu inportatzailearen baimen-ziurtagiria eman beharko dute.
...herrialdeko hornitzaileak eta ehun- establezimendu inportatzaileak adostu dituzten eta bete beharko dituzten baldintzak.
Ehun-establezimendu inportatzailea egiaztatzeko, izendatzeko, baimentzeko edo onesteko ziurtag...
...ko ehun-establezimenduen, ehun-establezimendu inportatzaileen eta zelulak eta ehunak erauzteko eta aplikatzeko zentro edo...
...>ehun- establezimenduak edo ehun-establezimendu inportatzaileak, dagokionaren arabera, ziurtagiri bat egingo du, eta inport...
...itza eskudunak egiaztatuko du ehun-establezimendu inportatzaileek beren inportazio-jarduerak egiteko baldintzak betetzen ditu...
1.Ehun-establezimendu inportatzailearen zehaztapenei buruzko informazio xehea, horren bidez bermatz...
... baimena eskatzen duenean, ehun-establezimendu inportatzaileak, ehun-establezimendu gisa edo ehun-establezimendu inportatz...
«4. Ehun-establezimendu inportatzaileek beren jardueren erregistro bat edukiko dute, horren barne d...
...> ehun-establezimenduen, ehun- establezimendu inportatzaileen eta giza zelulak eta ehunak erauzteko eta aplikatzeko unita...
...tza berrienaren laburpena, ehun-establezimendu inportatzaileak egindakoa nahiz haren izenean egindakoa.
...> ehun-establezimenduak, ehun- establezimendu inportatzaileak edo esku hartzen duen zentro nahiz unitateak, dagokionaren ...
ao) Inportazio ezohikoa: ehun-establezimendu inportatzaileak edo hirugarren herrialdeko hornitzaileak inportazioa egin b...
...ak, horien barne direla ehun-establezimendu inportatzaileek, zuzen aplikatu beharko dituzte kode europar bakarraren bet...
inportatzaileei emandako baimenaren ziurtagiria
...aplikatuta egiaztatzen bada ehun- establezimendu inportatzaileek baimenerako baldintzak betetzeari utzi diotela.
...etzetik salbuetsita baitaude, ehun- establezimendu inportatzaileak agintaritza eskudunaren edo agintaritza eskudunen eskura ja...
«23. bis artikulua. Ehun-establezimendu inportatzaileen jarduerak baimentzea.
gordetzea ehun-establezimendu inportatzaileetan, kontrako erreakzioen eta efektuen kudeaketa, produktuen be...
...arren herrialdeko hornitzaileak ehun- establezimendu inportatzaileari jakinaraziko diola bere jardueren edozein funtsezko aldaket...
6.Ehun-establezimendu inportatzaileek edozein unetan komunikatu ahalko diote agintaritza eskuduna...
...n, ehun-establezimenduen, ehun-establezimendu inportatzaileen eta giza zelula eta ehunak erauzteko eta aplikatzeko unitat...
a)Ehun-establezimendu inportatzaileak eta, kasua bada, hirugarren herrialdeetako hornitzaileen ja...
... egin nahi badira, ehun- establezimendu inportatzaileek aurrez agintaritza eskudunaren baimena, idatzizkoa, lortu b...
...atzaile gisa baimendu diren ehun-establezimendu inportatzaileen kasuan, ez da berriz aurkeztu beharko zegokion prozeduran z...
...ol-neurrien emaitzei buruz, ehun-establezimendu inportatzaileei eta hirugarren herrialdeetako hornitzaileei dagokienez.
...> koordinatuta, baldin eta ehun-establezimendu inportatzailea haren lurralde- jurisdikzioan badago. Parte-hartze horri ez...
...eren edozein funtsezko aldaketa ehun-establezimendu inportatzaileak inportatu dituen edo inportatuko
...ez, hain zuzen ere, ehun-establezimendu inportatzaile deitutakoen bitartez, salbu eta zelulen eta ehunen inportaz...
1.Ehun-establezimendu inportatzaileari (EEI) buruzko informazio orokorra:
...dia ezertan eragotzi gabe, ehun-establezimendu inportatzaileek baimen-eskaera bat zuzendu beharko diote agintaritza eskudu...
añ) Ehun-establezimendu inportatzailea: Europar Batasunean kokatua dagoen ehunen banku bat, ospita...
Nolanahi ere, ehun-establezimendu inportatzaileek zaindu beharko dute inportatutako zelulei eta ehunei kode e...
4.Ehun-establezimendu inportatzaileek honako hauen berri emango diote berehala agintaritza eskudu...
...kulua. Hirugarren herrialdeetako ehun-establezimendu inportatzaileen eta hornitzaileen ikuskatzeak eta horietan aplikatuko diren...
...ileei aplikatzeko. Halaber, ehun-establezimendu inportatzaileek kontrol egokiak egingo dituzte, inportatzekoak diren zelule...
1.Ehun-establezimendu inportatzaileek hirugarren herrialdeetako hornitzaileekin egiten dituzten i...
...>diote, geroratu gabe, ehun-establezimendu inportatzaileek agintaritza eskudunari. VIII. eranskinean aipatzen den info...
...>-neurriak antolatuko dituzte ehun-establezimendu inportatzaileei, eta, bidezkoa denean, hirugarren herrialdeetako hornitzail...
...zten direnetik hasi eta ehun-establezimendu inportatzailean jasotzen diren artekoa.
... ehun-establezimenduari, ehun- establezimendu inportatzaileari edo, hala badagokio, zelulak eta ehunak helarazi dizkien er...
1. Ehun-establezimendu inportatzailearen datuak (EEI)
1.Ehun-establezimendu inportatzaileek, beren inportazio jardueran aritzeko baimena eskatu baino l...
...n. Klausula horrek, halaber ehun- establezimendu inportatzaileari bermatu beharko dio hirugarren herrialde batean duen hornit...
...rtatzaileari jakinaraziko diola ehun-establezimendu inportatzaileak inportatu dituen edo inportatuko dituen ehun eta zelulen ka...
...ortatzeko ardura duena ehun-establezimendu inportatzaile bati egindako hornikuntzaren bitartez. Hirugarren herrialde...
... den informazioa emango diola ehun-establezimendu inportatzaileari.
...baimena eskatzen dutenean ehun- establezimendu inportatzaileek aurkeztu behar dituzten informazioari eta dokumentazioari b...
b)Ehun-establezimendu inportatzaileetan eta hirugarren herrialdeetako hornitzaileen instalazioetan ...
Era berean, ehun-establezimendu inportatzaileek egiten dituzten jardueren erregistro bat edukitzeko betebeh...
...etetzetik salbuetsita baitaude, ehun-establezimendu inportatzailearen eta hirugarren herrialdeko hornitzailearen arteko idatzizko...
...arren herrialdeko hornitzaileak ehun- establezimendu inportatzaileari jakinaraziko diola ehun-establezimendu inportatzaileak inpo...
1.Ehun-establezimendu inportatzailearekin loturiko dokumentazioa:
...ahal izateko baimendutako ehun-establezimendu inportatzaile bat edukitzea.
...egingo dio baimenduta dagoen ehun-establezimendu inportatzaile bakoitzari.
...k 23. bis artikuluan araututako ehun- establezimendu inportatzaileen bitartez egin beharko dira, hurrengo kasu hauetan izan ezik...
ARKAUTIKO ABERE-ENKANTE OFIZIALA. Egilea(k) GALARRETA, Xabier. Sustraia, Euskal Irrati Telebista 2007 (1)
...arteko azoketan parte hartzea beti da garrantzitsua. Inportatzaileekin egotea eta gure ardoak ezagutzera ematea bete beharreko zer...
Aduana, epe ezezaguneko geldialdia . Egilea(k) LAKAR IRAIZOZ, Oihane. Elhuyar Zientzia eta Teknologia, Elhuyar Fundazioa 2011 (1)
...nez, bezero hori aduanan erregistratuta dago ohiko inportatzaile edo esportatzaile gisa, eta normalean batetik bestera bidal...
Alternatiba errentagarriago eta poluzio gutxiagokoak lehenbailehen sortzea, ezinbesteko. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2002 (1)
...> gainera, petrolio ekoizpena ugaldu eta herrialde inportatzaileen eskakizuna asetzeko eskumen handienekoa baita- har ditzaket...
Amiantoaren genozidioa: Ahaztuen garrasia, egia eta justizia eske. Egilea(k) APAOLAZA, Urko. Argia, Komunikazio Biziagoa, S.A.L 2018 (1)
...>70eko hamarkadetan Espainiako Estatuko hamabost amianto inportatzaile handienetakoa zena. Orain saltoki handiak eta etxebizitzak ...
Ardoxka. 'Primeur'. Egilea(k) SARRIUGARTE, Roberto. Berria, Euskal Editorea SM 2010 (1)
...oriek mundu guztiaren eskura jartzea izango da: inportatzaileak, minoristak...
Automobileko atzeko ardatza hautsi eta istripua eragin. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2004 (1)
Jasaniko kalteengatik kontzesionarioaren eta enpresa inportatzailearen aurkako demanda ezarri zuten, eta biak ere kondenatuak izan...
Azaletik mamia. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2010 (1)
Portugal da inportatzaile nagusia, Frantzia ondoren eta Alemania gero, eta indar hand...
Bisitariak eta aukerako tokiak: elkarbizitza. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2002 (1)
...en eta mendebaldeko herrialdeetatiko kontsumo ondasunen inportatzaileen patrikara doa (bidaiariak produktu horiekin baitaude ohitua...
Bizkaiko txakolina aurkeztu dute Shanghain. Egilea(k) ERREDAKZIOA. , Euskal Irrati Telebista 2010 (1)
...akolin aurkeztu zituzten txinatar gonbidatuen aurrean: inportatzaileak, banatzaileak, sommelir-ak, ardandegi nagusietako ordezkari...
Chefak New Yorken sukaldari. Egilea(k) GARIKANO, Antton. ETB dokumentalak, Euskal Irrati Telebista 2011 (1)
lurrekoproduktufrantsesen inportatzailenagusiak.
Denon mesedetarako kontsumo-plegua. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2006 (3)
...>: plataforma horrek bere baitan sektoreko eta ONG inportatzaileek osaturiko hogeita hamar bat denda biltzen ditu.
Inportatzaileak.
Bestela ere lagun ditzakete ekoizleak inportatzaileek: ekoizpena aurretiaz finantzatuz, produktuen hobekuntza alo...
E.S.I. TALDEA. Egilea(k) GALARRETA, Xabier. Sustraia, Euskal Irrati Telebista 2007 (1)
...n hiru kide batetik; eta enpresa elaboratzaile, inportatzaile eta merkaturatzaileak ordezkatuko dituzten beste hiru kide,...
ELIKADURA. ARDOXKA. Lur eremuko ardoak. Egilea(k) SARRIUGARTE, Roberto. Berria, Euskal Editorea SM 2008 (1)
Paco Berciano Alma Vinos Unicos ardo kalitatedun inportatzaile eta banatzailea da. Eta Berciano jakintsua da, agintaria, e...