Bilaketa aurreratua

Konparazio-bilaketa

Emaitzak: 89

13/2016 Legea, uztailaren 28koa, Turismoarena.. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2016 (1)
... honetan xedaturikoa aplikatuko da ostatu ematen bada ibilgetutako gurdi, etxe gurpildun eta antzekoetan edo zuhaitzetako etxo...
3/2016 Errege Lege Dekretua, abenduaren 2koa, Finantza publikoak kontsolidatzeko tributuen arloko zenbait neurri eta arlo sozialeko presako beste neurri batzuk onartzen dituena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2016 (2)
...>ez-materialaren, higiezinetako inbertsioen eta ibilgetu materialaren narriadurak eragindako galerak, merkataritza-f...
a) Ibilgetu ez-materialaren, higiezinetako inbertsioen eta ibilgetu mat...
3/2017 Legea, ekainaren 27koa, 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (2)
...iru-sarrera finantzarioak; emaitza atipiko edo bereziak; ibilgetuaren besterentzetik heldu direnak, eta amaierako erabiltzaileei ...
...ru-sarrera finantzarioak, emaitza atipiko edo bereziak; ibilgetuaren besterentzetik heldu direnak, eta artikulu honen 3. zenbaki...
300 urterako ondare erradioaktiboa . Egilea(k) GALARRAGA AIESTARAN, Ana. Elhuyar Zientzia eta Teknologia, Elhuyar Fundazioa 2008 (1)
...betetakoan, morteroa injektatzen diote, edukia ibilgetzeko. Arroyok azaldu digu 20 orduz edukitzen dituztela edukiontz...
38/2015 Legea, irailaren 29koa, Trenbide Sektorearena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
...non eta kasuaren inguruabarrak direla-eta horiek ibilgetuta arriskua ez den handitzen.
6/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (25)
80.Geratzea. Ibilgailu bat ibilgetzea, larrialdi batengatik, zirkulazio-premiengatik edo erregela...
...a. Geratuta edo geldituta ez dagoen ibilgailu bat ibilgetzea.
...n- edo deuseztasun-deklarazioa eman zaiolako, ibilgetu egingo da, harik eta baimena lortzen duen arte, erregelamen...
81.Gelditzea. Ibilgailu bat ibilgetzea, gehienez ere bi minutuz, gidaria barruan
...uetan gaizki aparkatuta badaude, betiere ibilgailuak ibilgetzeko artikulu honetan ezarritako baldintzak betez. Bizikletak ke...
....Ibilgailua agintaritza-agenteek adierazitako lekuan ibilgetuko da. Ondorio horietarako, adierazitako lekuraino zirkulatzen...
...ente salatzaileak adierazitako lekura eraman eta ibilgetu behar du gidariak. Diru-ezarpena kreditu-txartel bidez edo ...
7. Ibilgetutako ibilgailua errentamendu-erregimenean erabili bada, ibilgail...
104.artikulua. Ibilgailua ibilgetzea.
...>eta, edota beste arrazoi batzuengatik, pasagunean ibilgetuta geratzeko arriskurik ez dagoela ziurtatu ondoren.
...ere; besteak beste, ibilgailuak bidetik kentzea edo ibilgetzea, baldin eta aparkaldi
...>errentamendu-erregimenean erabili bada, ibilgailua ibilgetu ordez, arau-hausleari ibilgailua erabiltzeko debekua ezarri...
c)Hiri barruko bideetako ibilgailuak ibilgetzea, ibilgailuok aparkaldi mugatuko eremuetan aparkatzea baimen...
2. Ibilgetzeko agindua kendu egingo da, agindu hori eragin duen arrazoia a...
...arraren borondatearen kontra erabili dela, ibilgailua ibilgetzearen ondorioz sortutako gastuak arau- haustea egin zuen gidariak...
...ilgailu bat 104. artikuluan ezarritakoari jarraikiz ibilgetu delarik, ibilgetzea eragin duten arrazoiak zuzentzen ez dir...
...ginkizunetan diharduten agintaritza-agenteek ibilgailua ibilgetu ahal izango dute, lege honetan xedatutakoa ustez haustearen...
Baldin eta ibilgailu bat ibilgeturik badago aurreratzea debekatuta duen bide-zati batean, eta ib...
...ontura. Gastu horiek ordaindu egin beharko dira ibilgetzeko agindua kentzeko, hargatik eragotzi gabe errekurtsoa aurkez...
c)Ibilgailua legez ibilgetu delarik, hartarako leku egokirik ez dagoenean beste ibilgai...
...aren h), i) eta j) letretan aurreikusitako kasuetan, ibilgetzeko agindua kenduko da, baldin eta, ibilgailua agintaritza-agen...
104.artikulua. Ibilgailua ibilgetzea.
...tikuluan ezarritakoari jarraikiz ibilgetu delarik, ibilgetzea eragin duten arrazoiak zuzentzen ez direnean.
...ete baino gehiago igarotzen direnean ibilgailua ibilgetzen denetik edo bide publikotik kentzen denetik, eta Administra...
... badu, betiere zirkulazioaren premiak direla-eta ibilgetuta ez badago, aurreratu ahal izango da, hartarako galtzadaren ...
8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
Gizarte Segurantzaren ibilgetua urtero amortizatu beharko da, Enpleguko eta Gizarte Seguran...
Alkoholemia kontrol batean putz egiten jakin ez zuen gidaria, libre. Egilea(k) ERREDAKZIOA. , Euskal Irrati Telebista 2011 (1)
...iliz. Proba ez zuela ondo egiten ikusita, autoa ibilgetu zioten.Epailearen ustez, ez da argi geratu gidariak "agente...
Athletic: Igor Martenezek eskuin hankako peronea hastu du. Egilea(k) ERREDAKZIOA. , Euskal Irrati Telebista 2011 (1)
...kan zelaiara irten eta 15 minutura. Gorputz-adarra ibilgetuta dauka eta atseden erlatiboan egongo da, ibiltzeko karga par...
Banaketa-instalazioak. Egilea(k) SANZ SERRANO, Jose Luis; TOLEDANO GASCA, Jose Carlos. , LANEKI 2011 (1)
Mekanikoa. Gailua ixteko mekanismoaren agintea ibilgetu egiten da, giltzarrapoak, buloiak eta abar erabiliz.
Ebazpena, 2015eko abenduaren 14koa, Segurtasun Saileko Trafikoko Zuzendaritzarena, 2016. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko trafikoa arautuko duten neurri bereziak ezartzeko dena. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2015 (1)
...z eta diziplinaz arduratzen diren agenteek ibilgailua ibilgetzeko neurri osagarria ezar dezakete, zirkulazioa arriskutsua den...
Ebazpena, 2017ko abenduaren 22koa, Segurtasun Saileko Trafikoko Zuzendaritzarena, 2018. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko trafikoa arautzen duten neurri bereziak ezartzeko dena. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2017 (1)
...iziplinaz arduratzen diren agenteek ibilgailua nahitaez ibilgetzeko neurri osagarria ezar dezakete, zirkulazioa arriskutsua den...
Enpresa txikiaren kudeaketa. Egilea(k) GONZALEZ DE MENDIVIL ALZOLA, M. Itziar. , LANEKI 2018 (24)
Ibilgetu materiala 430
Ibilgetuen amortizazioak: ibilgetuak, ekoizpen-jardueran erabiltzeagatik, jasaten duen urteko ba...
...nbertsioa finantzaketa-baliabideak erabiltzea da, ibilgetuak erosteko, berritzeko edo hobetzeko.
Ibilgetu materiala
Ibilgetu materiala 160 Ekitaldiko emaitza 14
Ibilgetu materialaren amortizazio metatua -200
Ibilgetuak: enpresak luzaroan erabiliko dituen ondasunak dira (eraikin...
...> (eraikinak, makinak, ordenagailuak, altzariak...). Ibilgetuak ekoizpen-jardueran galtzen duen balioari amortizazio deritz...
Ibilgetuen amortizazioak: ibilgetuak, ekoizpen-jardueran erabiltzeagat...
Ibilgetu materialaren amortizazio metatua-10
Ibilgetu materiala
Ibilgetu materiala: gauza ukigarriek osatzen dute (lursailak, eraiki...
Ibilgetu ukiezinak: monetarioak ez diren aktiboak dira, itxura fisik...
Ibilgetu ukiezinak
Ibilgetu ukiezinak 40 Kapitala 40
Ibilgetu ukiezina
Ibilgetu ukiezinak
Ibilgetu materiala 90
Konponketak: ibilgetuak (makinak, instalazioak, ibilgailuak...)gegoeranoneanamanten...
Inbertsioa: enpresak egiten duen ondasun ibilgetu baten erosketa da.
Ibilgetu ukiezina110
Ibilgetuaren hornitzaileakHornitzaileak
Ibilgetu ukiezinaren amortizazio metatua -80
Ibilgetu materiala
Etxebizitza zerga. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2001 (1)
...npresen jarduera osatzen duten higiezinak, beren ibilgetua osatzen ez badute eta urbanizazio edo eraikitzeko denboran ...
Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuarenbertsio kontsolidatua. Egilea(k) DOUE. Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala, Europar Batasuna 2010 (1)
...funtsak, finantza-aktiboak eta onura ekonomikoak ibilgetzeko aukera, betiere, horien jabetza, edukitza edo ukaitea perts...
Finantza eta Tributu Zuzenbidea. Zati orokorra. Egilea(k) ATXABAL RADA, Alberto. , Deustuko Unibertsitatea 2008 (4)
...ako gastuak, finantza-gastuak, gastu orokorrak eta ibilgetuaren amortizazioa. Tasa bat ezarri baino lehen txostena aztertu ...
...> hori ezin badaiteke zehaztu, jarduerari lotutako ibilgetu gehiena dagoen lekua. Aukera hori ezin da Foru Lurraldeetan...
...>ezin bada zehaztu, badago hirugarren irizpidea: ibilgetu gehiena dagoen lekua.
...ezin badaiteke pertsona juridikoaren egoitza zehaztu, ibilgetuko balio gehiena kokatuta dagoen lekua kontuan hartuko da.
Garagartzako planta itxi eta langile kopurua erdira murriztea proposatu du Edesa Industrialek. Egilea(k) MADERA, Ubane. , Goiena Komunikazio Taldea 2017 (1)
...egozio lerro errentagarriak berpiztea ahalbidetzeko: ibilgetuen salmenta, inbertsore industrialak eta/edo administrazio pub...
Ibilgailuak konpontzeko tailerrak. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2001 (1)
...lkatzen zaie; kateak ipini behar izatekotan, ibilgeturik gelditu aurretik egin beharra dago; ez geratu behin ere zir...
Irabazi seguruagoak bai, baina epe luzera. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2002 (1)
inbertitu kapitala noiz arte eduki nahi duen ibilgeturikNone
Kontabilitatea: teoria eta praktika. Egilea(k) ANSA, Lurdes. Elhuyar Zientzia eta Teknologia, Elhuyar Fundazioa 2009 (1)
...k, kobrantza-eskubideak, ordainketa-obligazioak, ibilgetuak, finantza-inbertsioak, pasiboak, eta beste zenbait gai land...
Kontrol fitosanitarioa. Egilea(k) ED. SINTESIS. , LANEKI 2016 (1)
...dez, lurzoruan metatzen dira produktu fitosanitarioak: ibilgeturik geratzen dira, eta horrek arazoak sortzen ditu maila edafik...
Laneko arriskuen prebentzioa. Egilea(k) OLANO GOTI, Joseba Iñaki. , LANEKI 2012 (1)
- Objektu ibilgetuen aurkako talkak
Lunatik. Egilea(k) AINTZIART, Piarres. Erlea, Publiescaparate S.L. 2015 (1)
4) Banderak flotatzen du, atmosferarik ezean ibilge izan behar lukeelarik..
Marketina merkataritzan. Egilea(k) CASTAÑOS ZARATE, Aitor. , LANEKI 2016 (1)
...a (languneen ustiapena, ganbera berezien erabilera eta ibilgetzeak) eta barne-garraioa
Merkataritzako legeria. Egilea(k) . , Deustuko Unibertsitatea 2009 (5)
...o diren betebeharrak. Pasiboaren gainerako osagaiak ibilgetu gisa sailkatuko dira. Kopuruaren edo muga-egunaren aldetik ...
Aktibo finko edo ibilgetuak denbora jakin batean erabiltzekoak badira, horiek modu sist...
.... Aktiboaren gainerako osagaiak aktibo finko edo ibilgetu gisa sailkatuko dira.
...> bezala bereizita agertu behar dira pasibo ibilgetua eta pasibo zirkulatzaile edo ibilkorra. Pasibo zirkulatzail...
...ala bereizita agertu behar dira aktibo finkoa edo ibilgetua eta aktibo zirkulatzaile edo ibil korra. Ondare-osagaiak ak...
Mikel Strogoff. Egilea(k) VERNES VERNES, Jules. , ELKAR 2014 (1)
...ten, sakatzen zuten oztopoaren kontra eta erabat ibilgetzen, itsasoko uharri batean hondoa jo izan balu bezala.
Muniainek eta Ibaik, lesionatuta, ez dakite Malagan jokatuko duten . Egilea(k) ERREDAKZIOA. , Euskal Irrati Telebista 2013 (1)
Futbolari gazteak ibilgeturik dauka belauna, fisioterapia eta berregokitzapen prozesua ha...
Salerosketa-eragiketen eta stockaren kudeaketa farmazia-arloko establezimenduetan. Egilea(k) GONZALEZ MATEO, Luis Javier. , LANEKI 2011 (1)
Stocka, biltegiratuta dagoen bitartean, kapital ibilgetua da. "Diruak kostua du", esan daiteke. Demagun produktu bate...
Sukaldeko ekoizpenerako kudeaketa. Egilea(k) PÉREZ, Nuria; CIVERA, Juan José. , LANEKI 2014 (1)
...dakizkioke hornitzaileari, biltegian gordetako kapital ibilgetuaren kantitatea handia izan ez dadin. Praktikan, ordea, stocken ...
Surfistak eta buzoak. Egilea(k) MARTIN, Rosa Maria. Argia, Komunikazio Biziagoa, S.A.L 2009 (1)
...eteta izango du begitartea, uhinen indarrik gabe, ibilge eta elbarri geratuko da, edozein erreparoren beharretan. Bu...
Thailandiako lehen ministro ohiari 1.024 milioi konfiskatu dizkiote. Egilea(k) ERREDAKZIOA. , Euskal Irrati Telebista 2010 (2)
Shinawatraren eta haren senideen 1.703 milioi euro ibilgetuta ditu Thailandiak ordutik, legez kanpo aberastea egotzita.
...hiari, 2006an boteretik kendu zuen matxinadaz geroztik ibilgetu zizkioten ondasunen zati bat, alegia.
XX. mendeko euskal zizelkariak. Egilea(k) ARRIZABALAGA ALBERDI, Juan Mari. Karmel, Karmel Argitaletxea 2012 (1)
...ire-eraikina da, lurretik hegal soinudun edo musika ibilgetu gisa sortzen dena. Espazio mutuak begiekin entzuten dugun a...