Bilaketa aurreratua

Konparazio-bilaketa

Emaitzak: 65

1/2016 Lege Organikoa, urriaren 31koa, Aurrekontu Egonkortasunaren eta Finantza Iraunkortasunaren apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoa erreformatzekoa. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2016 (1)
...n 3, 9 edo 11 hilabeteetako aldietako bakoitzean hainbanatua eta horietako bakoitzaren zerga-oinarriaren ehuneko 90eko
2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (8)
...rdaina jasoz; urtebetetik beherako aldiak hileka hainbanatuko dira, eta gehienez ere hamabi hilabeteri dagokiona eskuratu...
...ek izan ditzaketen kredituak lehian jartzen badira, hainbana ordainduko dira batekoak eta bestekoak, bakoitzaren zenbate...
...a jasotzekoa; urtebetetik beherako aldiak hileka hainbanatuko dira, eta gehienez ere bederatzi hilabetez.
..., aparteko haborokinak urteko hamabi hilabeteetan hainbanatzea ere erabaki daiteke hitzarmen kolektiboetan.
...-ordaina ematea; urtebetetik beherako aldiak hileka hainbanatuko dira, eta gehienez ere hogeita lau hilabeteri dagokiona esk...
...ko urte bakoitzeko, urtebetetik beherako aldiak hileka hainbanatuta, eta hogeita hamahiru soldata-egun data horretatik aurrera ...
...eko, urtebetetik beherako aldiak era berean hileka hainbanatuta. Kalte- ordainaren zenbatekoa gehienez zazpiehun eta hogei ...
... behar zaio; urtebetetik beherako aldiak hileka hainbanatuko dira, eta hamabi hilabetekoa izango da gehieneko kalte-orda...
3/2017 Legea, ekainaren 27koa, 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (5)
...ioa bider kasuko unitateak aplikatuta, eskatutako aldirako hainbanatuz eta 38/2015 Legearen 98.4.D) artikuluan ezarritako errendim...
...ru- aldiak edo egoitza-aldiak hartu badira kontuan, hainbanatutako pentsiotik Espainiari dagokion zenbatekoa ezin izango da tx...
...ioa bider kasuko unitateak aplikatuta, eskatutako aldirako hainbanatuz eta 38/2015 Legearen 98.4.E) artikuluan ezarritako errendim...
...>zenbatekoa zor bakoitzaren zenbatekoaren arabera hainbanatuko da.
...ru. 1. zenbakian aurreikusitako kenkariak edo atxikipenak hainbanatu egingo dira tributuek eragindako zorren zenbatekoan eta Giz...
38/2015 Legea, irailaren 29koa, Trenbide Sektorearena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
...efizienteak eragindako eta eskatutako denbora-tartea hainbanatuko da baimendu den denbora-tartearen arabera (urteak, hilabete...
4/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Balore Merkatuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
...n multzo horretan idatzohar bidez jasotako saldoa hainbanatu egingo da xehetasun- erregistroan inskribatutako titularren...
4/2017 Errege Lege Dekretua, otsailaren 24koa, Salgaiak manipulatzeko portu-zerbitzua ematen duten langileen araubidea aldatzen duena, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2014ko abenduaren 11ko epaia betetzeko �C-576/13 auzigaia (2009/4052 arau-hauste prozedura)�. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (1)
...dutenei, horietako bakoitzaren partaidetzaren arabera hainbanatuta; eta barruan jarraitu nahi duten akziodunek kontabilitate-b...
40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
...o kideak edo Ceuta hiriko edo Melilla hiriko ordezkariak hainbana biltzen dituztenak.
44/2015 Legea, urriaren 14koa, Lan Sozietateena eta Partaidetzako Sozietateena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
... orokorrak, sozietatearen kapitalean duten partaidetza hainbanatuz.
48/2015 Legea, urriaren 29koa, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (3)
...>. 1. zenbakian aurreikusitako murrizketak edo atxikipenak hainbanatu egingo dira tributuek eragindako zorren zenbatekoan eta Giz...
...ru- aldiak edo egoitza-aldiak hartu badira kontuan, hainbanatutako pentsiotik Espainiari dagokion zenbatekoa ezin izango da tx...
...>zenbatekoa zor bakoitzaren zenbatekoaren arabera hainbanatuko da.
5/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
...gehiago badago, murrizketa-denbora horien artean hainbanatuko da, betiere gehienez hilabeteko epea errespetatuz.
8/2015 Legea, urriaren 15ekoa, Emakume Nekazarien Estatutuari buruzkoa. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2015 (4)
...atutako enpresek zenbateko osoa jasoko dute, hainbanatu gabe.
...azioen laguntza eta diru-laguntzei buruzko arauetan hainbanatzea edo eskaerak erkatzea xedatzen ez denean, kuantifikazio-iri...
...iru-laguntzei buruzko arauetan eskaerak erkatzea edo hainbanatzea xedatzen ez denean, balioespen-irizpideetan finkatuko da en...
...tako ustiategiek zenbateko osoa jasoko dute, hainbanatu gabe.
8/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 30ekoa, Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren Testu Bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
...en hartukizunak urteko hamabi hilabeteetan zehar hainbanatuko dira.
8/2017 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 12koa, Salgaiak manipulatzeko portu-zerbitzua ematen duten langileen araubidea aldatzen duena, Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2014ko abenduaren 11ko epaia betetzeko �C-576/13 auzigaia (2009/4052 arau-hauste prozedura)�. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (1)
...dutenei, horietako bakoitzaren partaidetzaren arabera hainbanatuta; eta barruan jarraitu nahi duten akziodunek kontabilitate-b...
ALMANDOZEKO ARTZAINAK. Egilea(k) GALARRETA, Xabier. Sustraia, Euskal Irrati Telebista 2007 (1)
...> lurralde horretan saltzen da eta. Gainerakoa hainbanaturik egongo da Euskadiko gainerako lurraldeen, Espaniako hiri ba...
Alzheimer gaitza duen aitaren ordez, beraiek egin nahi dute testamentua. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2003 (1)
...> hiltzen bada, horiexek jasoko dute herentzia hainbanaturik, alargundutako ezkontiderik ez bada; izatekotan, horrek eta...
Automobilaren matxura ez zen behar bezala konpondu. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2005 (1)
... batera iritsi dira alderdiak: konpontze lanak hainbana ordaintzea eta zenbait baldintza betetzea, alegia.
Bi urtean hipoteken hileko kuoten erdia atzeratu ahalko dute langabeek. Egilea(k) AMAS, Aizpea. Berria, Euskal Editorea SM 2008 (1)
...dirua, mailegua ordaintzeko geratzen zaizkien kuotetan hainbanatuta.
Bitakorak denentzat. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2002 (1)
...kurleek berek balioztatzen dituzte eta aldian behin hainbana puntu jasotzen dituzte, beste erabiltzaileek eginiko iruzki...
Familia eta Oinordetza zuzenbidea. Egilea(k) URRUTIA BADIOLA, Andres. , Gomylex 2016 (10)
...> pertsona horiek guztiak legatu-hartzaile direla hainbana, testamentugileak horren aurkako xedapenik ematen ez badu.
..., kasu horretan ere, hautsi egiten da buruko eta hainbana egin beharreko zatiketaren printzipioa.
...> baino gehiago badira, horien guztien artean hainbanatzen da ondasuntza: graduaren hurbiltasunak eragina du leinu edo...
...raunsleak izendatzen badira zatirik izendatu gabe, hainbana izango dira jaraunsle» (765. art.).
...henengo lekuan, aitari eta amari, eta euren artean hainbanatu behar da jarauntsia (938. art.). Oinordetza irekitzeko unea...
hainbanatu egin behar da bi haien artean. Aitzitik, ez da horrelakorik...
...iketa buruko egin behar da, hau da, hainbana (939 eta 941. art.ak).
...sia buruko banantzen da, oinordeko guztien artean hainbana.
Erdi bana nahiz hainbana» esaldiak edo bestelakoek, zati alikuota izendatu arren, ez...
...>dei eginez gero, jarauntsia buruko zatitzen da hainbana (932. art.). Ordezkapen eskubidearen bitartez, jarauntsi be...
Kode zibila. Egilea(k) . , Deustuko Unibertsitatea 2011 (11)
«Erdi bana nahiz hainbana» esaldiak edo bestelakoek, zati alikuota izendatu arren, ez...
...uela, berari dagokion zatia jaraunsle horien artean hainbanatuko da.
...akarrik izanez gero, horiek jaraunsle izango dira hainbana.
...ako ondasunak bi-biei dagozkie, indibiso arruntean eta hainbana, salbu eta dohaintza-emaileak bestelakoa xedatu duenean.
...zko eskubidea dute jaraunsle izateko, jarauntsia hainbana zatituz .
...raunsleak izendatzen badira zatirik izendatu gabe, hainbana izango dira jaraunsle.
Gradu bereko ahaideak jaraunsle izango dira hainbana, 949. artikuluan lotura bikoitzari buruz xedaturikoa salbu....
Aita eta ama jaraunsle izango dira hainbana.
...besteak amarengandikoak, guztiak jaraunsle izango dira hainbana, ondasunen artean bereizketarik egin gabe.
...urak bakarrik pilatzen badira, jaraunsle izango dira hainbana.
...frogabideen bidez, mugaketa egingo da lur auzigaia hainbanatuz.
Lan-zuzenbidea. Egilea(k) ARRIETA IDIAKEZ, Francisco Javier. , Gomylex 2017 (1)
...> zenbatekoak edo soberakinak. Azken hori hainbanatzen da tripulazioko kideen artean, horien artean egon daitekeel...
MIHIAREN LEGEAK. Egilea(k) LINAZASORO IZAGIRRE, Karlos. El Diario Vasco, Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. 2010 (2)
...nik, ezagutzen ditugunak. Eta hala, bada, hainbana gaude. Bakean eta elkarren ondoan lo.
...nik, ezagutzen ditugunak. Eta hala, bada, hainbana gaude. Bakean eta elkarren ondoan lo.
Merkataritzako sozietateen legeria. Egilea(k) . , Deustuko Unibertsitatea 2008 (1)
...haztutako proportzioan, edota, halakorik izan ezean, hainbana.
Modu osasungarrian jateak ez du zertan garestiagoa izan. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2015 (1)
...atzen den kalkulatzeko, kasu jakin horietan, hainbanatu egin dugu eta etxean bizi diren lau lagunen artean modu pro...
Nafarroako Parlamentuko Erregelamendua. Egilea(k) NAFARROAKO PARLAMENTUA. Nafarroako Parlamentuko Aldizkari Ofiziala, Nafarroako Parlamentua 2011 (1)
...ldea osatzen dutenei dagokien denbora haien artean hainbanatuko da, baina mintzatzeko denbora elkarri utzi ahalko diote. Pa...
Ondareari buruzko zuzenbide berezia. Egilea(k) URRUTIA BADIOLA, Andres. , Gomylex 2017 (2)
...ek ordainduko dituzte, eta jabeen batzarrak dagokion hainbanatzea eta ordaintzeko moduak baino ezin izango ditu erabaki.
...ndako ondasunak bi-biei dagozkie indibiso arruntean eta hainbana, salbu eta dohaintza-emaileak bestelakoa xedatu duenean.
Prozedura zibilaren legea. Egilea(k) . , Deustuko Unibertsitatea 2004 (1)
...>, kalte-ordainaren zenbatekoa horien artean hainbanatuko da.
Zerga-mota desberdina, funtsezko bereizgarria. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2003 (1)
...>Hainbat seme-alabari batera eginiko emakida hainbana partetan transmititutzat jotzen da.