Bilaketa aurreratua

Konparazio-bilaketa

Emaitzak: 42

1/2017 Legegintzako Dekretua, apirilaren 27koa, Larrialdiak Kudeatzeko Legearen testu bategina onartzen duena. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2017 (2)
f) Edozein zerbitzu-mota emateagatik, haborokinak eskatzea edo jasotzea.
... galtzen dituzten zenbatekoak ere. Bestelako haborokin edo konpentsazioak ere ezarri ahal izango dira, betiere ald...
2/2015 Legegintzako Errege Dekretua, urriaren 23koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bategina onartzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (5)
31.artikulua. Aparteko haborokinak.
Hala ere, aparteko haborokinak urteko hamabi hilabeteetan hainbanatzea ere erabaki daiteke...
31.artikulua. Aparteko haborokinak.
Langileak urtean bi aparteko haborokin jasotzeko eskubidea du; bata gabon-jaiak direla eta, eta be...
...ean. Hitzarmen kolektiboan finkatuko da, halaber, haborokin horien zenbatekoa.
3/2017 Legea, ekainaren 27koa, 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (10)
Haborokin horiek ohiz kanpokoak izango dira, eta ohiko lanalditik kan...
...gokion osagarriak edota ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak emateko esleitutako zenbatekoek ez dute inolaz ere banakako...
F)Ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak; ministerio-sailek edo organismo publikoek emango dituzte h...
...uktibitate-osagarria eta aparteko zerbitzuengatiko haborokinak ez dira kontuan hartuko.
...arduraldi bereziari eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei dagokien kredituen zenbatekoa, programa bakoitzari esleitut...
...bitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak. Ordainsari horiek lege honen 22. artikuluan Estatuko funtz...
...>barne hartuta, eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokina. Zenbateko horiek Defentsako ministroak finkatuko ditu, xed...
...tibitate-osagarriari, ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei eta errendimendua sustatzeari dagokien kreditu globalen zen...
...bitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak. Ordainsari horiek lege honen 22. artikuluaren aplikazio-er...
...e, ordainsari militarren ondoriozko pentsioak eta haborokinak jasotzen jarraituko dute, bai eta jantzietarako laguntza er...
48/2015 Legea, urriaren 29koa, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (10)
...bitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak. Ordainsari horiek lege honen 24. artikuluaren aplikazio-er...
F)Ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak; ministerio-sailek edo organismo publikoek emango dituzte h...
...e, ordainsari militarren ondoriozko pentsioak eta haborokinak jasotzen jarraituko dute, bai eta jantzietarako laguntza er...
...arduraldi bereziari eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei dagokien kredituen zenbatekoa, programa bakoitzari esleitut...
...tibitate-osagarriari, ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinei eta errendimendua sustatzeari dagokien kreditu globalen zen...
...bitate-osagarria eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak. Ordainsari horiek lege honen 23. artikuluaren aplikazio-er...
Haborokin horiek ohiz kanpokoak izango dira, eta ohiko lanalditik kan...
...>barne hartuta, eta ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokina. Zenbateko horiek Defentsako ministroak finkatuko ditu, xed...
...uktibitate-osagarria eta aparteko zerbitzuengatiko haborokinak ez dira kontuan hartuko.
...gokion osagarriak edota ohiz kanpoko zerbitzuengatiko haborokinak emateko esleitutako zenbatekoek ez dute inolaz ere banakako...
Banku eta enpresa erreforma. Egilea(k) ARREGI, Juan Mari. Argia, Komunikazio Biziagoa, S.A.L 2010 (1)
...> egitea eta ezabatzea soldata lotsagarri horiek, haborokinak, kalte-ordainak eta milioika eurotako pentsioak. Eta desage...
Biografia. Metodo zahar baten berragerpena eta ikerketa berriekin dituen harremanak. Egilea(k) ANGULO MORALES, Alberto. , Udako Euskal Unibertsitatea 2002 (1)
...z zen mugatzen bakarrik errentak kobratzera, haborokinen exakzioa egitera, gehiegikeriara etaborroketara. Jauna bere...
Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2006/54/EE zuzentaraua, gizonen eta emakumeen artean tratu-berdintasunaren printzipioa aplikatzeko enpleguarekin eta okupazioarekin zerikusia duten gaietan (Testu bategina). Egilea(k) EUROPAKO PARLAMENTUA; EUROPAR BATASUNEKO KONTSEILUA. Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala, Europar Batasuna 2006 (2)
...arka, diruz nahiz gauzaz ordaindutako beste edozein haborokin.
... prestazio horiek enpresaburuak langileari ordaindutako haborokinak badira, azken hori enplegatuta izateagatik.
Hemeroteka. Banku eta enpresa erreforma. Egilea(k) ARREGI, Juan Mari. Berria, Euskal Editorea SM 2010 (1)
...> egitea eta ezabatzea soldata lotsagarri horiek, haborokinak, kalte-ordainak eta milioika eurotako pentsioak. Eta desage...
Lan-zuzenbidea. Egilea(k) ARRIETA IDIAKEZ, Francisco Javier. , Gomylex 2017 (6)
(B.3) Aparteko paga edo haborokinakNone
...> enplegatuak eskubidea du urtean bi aparteko haborokin jasotzeko. Aurkako itunik izan ezean, haborokinok jasoko di...
...o haborokinaz gain, urteko bigarren aparteko haborokina jasotzeko eskubidea zein hilabetetan izango duen zehaztea (...
Langileak, Gabonetako aparteko haborokinaz gain, urteko bigarren aparteko haborokina jasotzeko eskubid...
...amaitzean, horietan lan egindako denboraren arabera. Haborokinen zenbatekoa izango da alderdiek akordatutakoa, baina behar a...
...haborokin jasotzeko. Aurkako itunik izan ezean, haborokinok jasoko dira urteko seihilekoetako bakoitza amaitzean, horie...
Lan-zuzenbideko legeria. Egilea(k) . , Deustuko Unibertsitatea 2007 (4)
...Era berean, hitzarmen kolektibo bidez ezarriko da haborokin horien zenbatekoa.
31. artikulua.Aparteko haborokinakNone
... hitzarmen kolektiboan erabaki daiteke aparteko haborokinak hamabi hilabetetan laintzea.
...Langileak eskubidea izango du urtean aparteko bi haborokin jasotzeko, bata, Gabonetan eta, bestea, hitzarmen kolektibo...