Bilaketa aurreratua

Konparazio-bilaketa

Emaitzak: 557

'Elkartasunezko ukitua' duten finantzak. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2007 (2)
...eskaintzen zaizkie batez ere: horrelako jendeak, abalik ez duenez, ohiko finantza sistematik baztertua gertatzen de...
Proiektu horixe da batzuetan egiazko abala.
'Guztiok eman behar dugu zerbait egoera hau geldiarazteko'. Egilea(k) ALMORTZA, Arkaitz. Aizu!, AEK (Euskaraz Koop.) 2013 (1)
...-alabek etxea erosi ahal izateko, bankuaren abala sinatu zuten. Seme-alabek arazoak dauzkate maileguari aurre...
'Itxaropenik ez dut, geratzen zaigun bakarra borroka egitea da'. Egilea(k) MITXELENA, Eñaut. Aizu!, AEK (Euskaraz Koop.) 2013 (1)
...hilean 600 - 800€ artean ordaintzen dugu, eta abala amaren pisua da. Baina ezin dugu ordaindu". Denda zabaldu e...
'Kontsumitzaileak, bere indarrez, hobetu egin dezake mundua'. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2002 (1)
Ohituta gaude politikoak etika beren promesen abal gisa eta beren jokabideen berme gisa erabiltzen ikustera, e...
'Zientzian eta teknologian eginiko inbertsioa da ezezagunetik babes gaitzakeen bakarra'. Egilea(k) CONSUMER. Consumer, Eroski S. Coop. 2003 (1)
...erkuntzaren aldeko txostenak Oxfordeko apezpikuaren abala baitu.
'Collage' itxurako «objektu anfibioa» egin du Lujanbiok. Egilea(k) IBARGUTXI, Felix. El Diario Vasco, Sociedad Vascongada de Publicaciones, S.A. 2010 (2)
...>aztertu ahalez...eurak datoz, DATUAK,zientziaren abalez.... Zientziaren alabarisinistu, ala ez?Eskubi eta Ezkerpoli...
...>aztertu ahalez...eurak datoz, DATUAK,zientziaren abalez.... Zientziaren alabarisinistu, ala ez?Eskubi eta Ezkerpoli...
1/2018 Legea, martxoaren 6koa, Zenbait arro hidrografikotan lehorteak eragindako ondorioak arintzeko presako neurriak hartzen dituena eta uztailaren 20ko 1/2001 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Urari buruzko Legearen testu bategina aldatzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2018 (3)
...ritzako Kauzioaren Estatu Sozietate Anonimoaren (SAECA) abalen kostea diruz laguntzeko; izan ere, beharrezko dira abal hor...
...tikulua. Nekazaritza Politika Erkidearekin (NPE) eta abalen finantzaketarekin zerikusia duten jarduketak.
... diruz laguntzeko; izan ere, beharrezko dira abal horiek aparteko egoerak gertatzen direnean nekazaritza sekt...
170.000 gaztek jaso zuten etxea alokatzeko diru-laguntza 2009an. Egilea(k) ERREDAKZIOA. , Euskal Irrati Telebista 2010 (1)
Horien artean, 390,3 milioi abalak eta hilabeteroko kuotak ordaintzeko izan dira, eta 9,1 berm...
2,5 milioi euro emango ditu Aldundiak Aranguren enpresaren itxiera saihesteko. Egilea(k) ERREDAKZIOA. , Euskal Irrati Telebista 2009 (2)
Bizkaiko Foru Aldundiak 2,5 milioi euroko abala onartu du Enkarterriko Aranguren paper enpresaren itxiera s...
Abal honi esker enpresak bermatzen dituen 500 lanpostuak mantent...
2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, lurzoruari eta hirigintzari buruzkoa. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2006 (3)
d)Â Isun hertsatzaileengatik, exekutatutako abalengatik edo lege honetan aurreikusitako tutoretza-, diziplina- eta ...
...atzaileek urbanizatze-kargen zenbatekoaren % 7ren abala formalizatu eta entregatuz bermatuko dituzte konpromisook.
...orien berme gisa aurkeztutako fidantza inkautatzea edo abala egikaritzea, lurzoruaren ondare publikoarentzako.
2/2016 Lege Organikoa, urriaren 31koa, Hauteskunde Araubide Orokorraren ekainaren 19ko 5/1985 Lege Organikoa aldatzekoa, hauteskundeetara automatikoki deitzeko Konstituzioaren 99. artikuluaren 5. zenbakiak jasotzen duen kasurako. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2016 (1)
...ra berean, parlamentuz kanpoko taldeek aurkeztutako abalek, hau da, aurreko hauteskundeetan hautagai-zerrendak
2/2017 Legegintzako Dekretua, urriaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ekonomia Kontrolari eta Kontabilitateari buruzko Legearen testu bategina onartzen duena. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2017 (1)
...o sektore publikoak ondasunak edo industria, kredituak, abalak edo bestelako berme batzuk dohainik edo merkatuko prezioa b...
2/2018 Errege Lege Dekretua, apirilaren 13koa, Jabetza Intelektualaren Legearen testu bategina �apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuak onartua� aldatzen duena eta Espainiako ordenamendu juridikoan Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/26/EB Zuzentaraua e. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2018 (2)
...en- eta mailegu-eragiketak edo maileguen bermeak edo abalak eratzekoak, 177.8 artikuluaren arabera, alde batera utzita ...
...rrenen betebeharrak fidantzatu, bermatu edo haien aldeko abala eman, 155. artikuluaren arabera eskudun den administrazioar...
3/2004 Legea, otsailaren 25ekoa, Euskal Unibertsitate Sistemarena.. Egilea(k) EHAA. Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria, Euskal Herriko Agintaritza 2004 (1)
b) Zorpetzeko eta abalak eskatzeko eragiketetarako baimena ematea.
3/2017 Legea, ekainaren 27koa, 2017rako Estatuaren Aurrekontu Orokorrena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2017 (46)
Abal horiek eskatzean, ematean nahiz baldintzak finkatzean, hona...
...o betebeharrarekin, alegia, Gorte Nagusiei emandako abal publikoei buruzko informazioa emateko betebeharrarekin.
...erkataritza-sozietateei eman ahal izango die abala.
...ia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutuaren (IDAE) abalak.
...ordainketa aurreratuak aseguratzeko, ez da berme, abal edo kauziorik aurkeztu beharrik izango.
...>errenta finkoko baloreak bermatzeko Estatuak emandako abal guztien zenbateko bizi metatua ezin izango da 3.110.000 mil...
...rriskuaren ebaluazioa oinarri hartuta baimenduko dira abalak.
Bat. Estatuak, 2017ko ekitaldian, abalak eman ahal izango ditu, gehienez ere 3.000.000 mila euro, Es...
...en 22ko 39/2010 Legearen 49. artikuluko bi.b) zenbakiko abalak, 2012rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko ekainaren 2...
c)27.04.923O.351 kreditua, Altxorrak emandako abalen arriskuen estaldura, aurreko ekitaldietako arriskuak barne....
...) 2017ko ekitaldian 50.000,00 mila euro bitarteko abalak eman ditzan, Energia Efizientziaren Funts Nazionalaren (FNE...
50.artikulua. ESTATUAREN ABALEN ZENBATEKOA.
...go da, gutxienez A1, A+ edo parekoa den abala eman izana aintzat hartu gabe.
...>Estatuaren Administrazio Orokorrak eman beharreko abalen gehieneko muga finkatzen da: ez da 3.500.000 mila eurotik g...
...eragiketak finantzatzeko, Estatuak eman ditzakeen abalak bideratzeko prozedura ezartzen duen Ekonomia Gaietarako Gob...
...statuko merkataritza-sozietateei eman beharreko abalei dagokienez, baimena Estatuko Industria Partaidetzarako Sozi...
....000 mila euro, Ministro Kontseiluak baimen ditzakeen abaletarako, Aurrekontuei buruzko azaroaren 26ko 47/2003 Lege Orokorrar...
... ematen zaio, artikulu honetan azaldutako Estatuaren abalak eta aurreko ekitaldietan emandakoak gauzatzean, bermatutako...
... bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abaletarako.
...>Bi. Aurreko zenbakian adierazitako guztirakoan, abalak emateko honako gehieneko muga hauek aplikatuko dira:
...horretarako ezarritako kontzeptuaren kontura, ondoko abal hauek gauzatzean: 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei bu...
...ea edo eraldatzea formalizatu baino lehen emandako abala eraginkorra izan dadin, formalizazio hori sei hilabeteko ep...
...)27.04.923O.355 kreditua, Altxor Publikoaren aurrean abalak betearazteak eragindako konpentsazioak.
...ko Sozietateari baimena ematen zaio 2017ko ekitaldian abalak eman ditzan, gehienez ere 1.210.000 mila euroko mugara arte...
...eko epea agortu baino lehen egin beharko da, abala eman izana jakinarazitako egunetik kontatzen hasita.
...Administrazio Orokorrak 2017ko ekitaldian emango dituen abalen gehieneko zenbatekoa ez da 3.500.000 mila eurotik gorakoa i...
...) 2017ko ekitaldian 50.000,00 mila euro bitarteko abalak eman ditzan, Energia Efizientziaren Funts Nazionalaren karg...
... jasotako subjektuek itundutako eragiketetan emandako abalei.
....923O.351 aurrekontu-aplikazioan (Altxorrak emandako abaletan arriskuak estaltzea, aurreko ekitaldietako arriskuak barne)...
...iboen titulizazio-funtsak kudeatzen dituzten sozietateek abalen ondorioz Estatuak bere gain hartutako arriskua kontrolatzek...
...> da merkataritza-ontzidia berritzera bideratutako abalen indibidualizatzea.
...ren 29ko 2/2012 Legearen 52. artikuluko bi.e) zenbakiko abalak, 2013rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren ...
Gobernuak, hiru hilean behin, emandako abal publikoen saldoa eta ezaugarri nagusiak jakinaraziko dizkie...
...> du artikulu honetako Bat. zenbakian adierazitako abalak emateko erabakia, funtsa eratzean, eta aurrez nahitaezko es...
...-funtsek jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abalak.
...923O.355 aurrekontu-aplikazioan (Altxorraren aurrean abalak betearaztearen ondoriozko konpentsazioak), baldin eta honak...
...en 27ko 17/2012 Legearen 54. artikuluko bi.b) zenbakiko abalak.
...te publikoen eta Estatuko merkataritza-sozietateen abalak.
... bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abal publikoetarako baimenari. Horretarako, gehienez 3.000.000 m...
Abala emandako zenbatekoa ezin izango da izan finantzatutako ontz...
...uen balio nominalaren ehuneko 80ra arteko abala eman ahal izango da, gutxienez A1, A+ edo parekoa den abala...
...n zaion finantzaketa-eragiketa jakin batzuetarako abalak eman ditzan, finantzak egonkortzeko Europako mekanismoaren ...
Abal publikoak eta beste berme batzuk
II.kapituluan, Abal publikoak eta beste berme batzuk, Estatuaren Administrazio ...
53.artikulua. Emandako abal publikoei buruzko informazioa.
...ago, gai hauek ardatz hartuta: zor publikoa, abal publikoak eta beste berme batzuk, eta Estatuaren eta Kredit...
34/2015 Legea, irailaren 21ekoa, abenduaren 17ko 58/2003 Tributuen Lege Orokorra zati batean aldatzen duena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (3)
...>kreditu-erakunde edo elkarren bermerako sozietate baten abal solidarioa edo kautelazko neurriaren zenbatekoa kobratuko d...
...>kreditu-erakunde edo elkarren bermerako sozietate baten abal solidarioa edo kauzio-aseguruko agiria eratzea bere alde.
Abal edo agiri hori lortu ezin dela justifikatzen bada edo hura ...
342 milioi euroren maileguak onartu ditu Elkargik, 1.394 enpresarentzat. Lau mailegu eskaeratatik bat baztertu egin du, enpresek ez ziotelako nahiko berme ematen. Egilea(k) ERREDAKZIOA. Berria, Euskal Editorea SM 2009 (4)
... euroren abalak eman ditu Elkargik. Gehienak, abal teknikoak izan dira, lehiaketa publikoetara aurkeztu diren ...
...lehen bederatzi hilabeteetan, 225,4 milioi euroren abalak eman ditu Elkargik. Gehienak, abal teknikoak izan dira, leh...
...etara. Gainerakoak, berriz, finantza abalak izan dira, enpresei inbertsio jakin batzuk egiteko emandako...
...itzak berdindu ditu, orduan 227,5 milioi euroren abalak eman baitzituen.
35/2015 Legea, irailaren 22koa, Zirkulazio-istripuetan pertsonei eragindako kalte-galerak baloratzeko sistemaren erreformarena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
...> errekerimenduz ordaindu daitekeen iraupen zehaztugabeko abal solidarioz, kreditu-erakunde batek edo elkar bermatzeko soz...
38/2015 Legea, irailaren 29koa, Trenbide Sektorearena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
...stalazioaren ustiatzaileak, era berean, gordailuak, abalak, konturako ordainketak edo beharrezkoa den beste edozein be...
40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (2)
...ide berbera aplikatuko zaie mota guztietako berme eta abalei, baita emakidadunaren finantzaketan laguntzeko beste neurri...
...o ekarpen publikoak egitea edo enpresarentzat bermeak, abalak edo bestelako laguntzak eratzea, kasu guztietan automatikok...
45/2015 Legea, urriaren 14koa, Boluntariotzarena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (1)
...poko erakundeek edo nazioarteko organismoek -AECIDen abala baldin badute- sustatzen dituzten ekintzetan edota proiektu...
48/2015 Legea, urriaren 29koa, 2016rako Estatuko Aurrekontu Orokorrena. Egilea(k) EAO. Estatuko Aldizkari Ofiziala, Espainiako Gobernua 2015 (20)
...eko epea agortu baino lehen egin beharko da, abala eman izana jakinarazitako egunetik kontatzen hasita.
...n zaion finantzaketa-eragiketa jakin batzuetarako abalak eman ditzan, finantzak egonkortzeko Europako mekanismoaren ...
...ea edo eraldatzea formalizatu baino lehen emandako abala eraginkorra izan dadin, formalizazio hori sei hilabeteko ep...
...erkataritza-sozietateei eman ahal izango die abala.
...Administrazio Orokorrak 2016ko ekitaldian emango dituen abalen gehieneko zenbatekoa ez da 3.500.000 mila eurotik gorakoa i...
...7.04.923O.351 aurrekontu- aplikazioan Altxorrak emandako abaletan arriskuak estaltzea, aurreko ekitaldietako arriskuak barne,...
...>errenta finkoko baloreak bermatzeko Estatuak emandako abal guztien zenbateko bizi metatua ezin izango da 6.500.000 mil...
...de publikoen eta Estatuko merkataritza-sozietateen abalak.
...ordainketa aurreratuak aseguratzeko, ez da berme, abal edo kauziorik aurkeztu beharrik izango.
...-funtsek jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abalak.
...statuko merkataritza-sozietateek eman beharreko abalei dagokienez, baimena Estatuko Industria Partaidetzarako Sozi...
II.kapituluan, Abal publikoak eta beste berme batzuk, Estatuak eta organismo pu...
...ago, gai hauek ardatz hartuta: zor publikoa, abal publikoak eta beste berme batzuk, eta Estatuaren eta Kredit...
...eragiketak finantzatzeko, Estatuak eman ditzakeen abalak bideratzeko prozedura ezartzen duen Ekonomia Gaietarako Gob...
...ko Sozietateari baimena ematen zaio 2016ko ekitaldian abalak eman ditzan, gehienez ere 1.210.000 mila euroko mugara arte...
51.artikulua. Estatuaren abalen zenbatekoa.
...iboen titulizazio-funtsak kudeatzen dituzten sozietateek abalen ondorioz Estatuak bere gain hartutako arriskua kontrolatzek...
...e horretarako ezarritako kontzeptuaren kontura, honako abal hauek gauzatzean: 2011rako Estatuko Aurrekontu Orokorren Le...
...go da, gutxienez A1, A+ edo parekoa den abala eman izana aintzat hartu gabe.
... bidez jaulkitako errenta finkoko baloreak bermatzeko abaletarako.